پروژه ساختمان بسیج    عمق گود: ۱۷ متر

پروژه ناهید        عمق گود: ۱۶ متر

پروژه مجتمع تجاری بازار پارچه     عمق گود: ۱۵ متر

پروژه پاسداران    عمق گود: ۱۰ متر

پروژه یوسف‌آباد        عمق گود: ۷ متر

پروژه بزرگراه امام علی     (تثبیت و پایداری ترانشه‌ها به روش نیلینگ)

پروژه کامرانیه   عمق گود: ۶ متر

پروژه پردیس   عمق گود: ۷ متر

پروژه نیلینگ و انکراژ منظریه  عمق گود‌: ۲۲ متر

پروژه سی تیر     عمق گود: ۱۳ متر

پروژه پایور نیاوران عمق گود : ۸ متر

 پروژه بخارست     عمق گود: ۱۰ متر

پروژه مجتمع اداری تجاری یزدان پناه   عمق گود: ۱۷ متر

   پروژه لواسانی  عمق گود : ۱۵ متر

پروژه نارسیس (اقدسیه)      عمق گود : ۱۷ متر

پروژه زمرد    عمق گود: ۹ متر

پروژه کوه نور  عمق گود: ۷ متر

پروژه ظفر    عمق گود: ۱۳ متر

پروژه: امین حضور   عمق گود: ۱۲ متر